Czy zastanawiałeś się kiedyś, co zrobić z gruzem i odpadami po remoncie? Gdy Twoje mieszkanie przechodzi metamorfozę, w wyniku prac remontowych powstają duże ilości gruzu. Tynki, fragmenty konstrukcji, jak i pozostałości materiałów budowlanych to odpady, których nie można wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci. Jak je prawidłowo utylizować?

Rodzaje odpadów budowlanych – na co zwrócić uwagę?

Odpady budowlane to problem wszystkich osób przeprowadzających prace budowlano-remontowe, jak i firm profesjonalnie zajmujących się budową obiektów. Przekazanie ich do utylizacji w odpowiedni sposób jest nie tylko wymogiem prawnym, ale też ważnym krokiem w kierunku dbania o środowisko naturalne. Nie wszystkie śmieci z budowy są takie same – niektóre z nich posiadają właściwości, które uniemożliwiają składowanie ich wraz ze śmieciami komunalnymi, co wpływa na konieczność ich segregacji i postępowania z nimi w określony sposób.

Odpady niebezpieczne takie jak farby, lakiery czy rozpuszczalniki wymagają zabezpieczenia i przekazania do zakładów zajmujących się w unieszkodliwianiu konkretnej frakcji śmieci w sposób niezagrażający życiu innych. Odpady budowlane natomiast ze względu na duży ciężar, ostre krawędzie, a także niestandardowe wymiary również nie mogą trafić do kosza ze śmieciami komunalnymi. W takim przypadku mogłyby przyczynić się do uszkodzenia pojazdów, maszyn w sortowniach śmieci, a także zagrażać życiu pracowników.

Co zrobić z gruzem budowlanym?

Gruz stanowi znaczący odsetek odpadów budowlanych, obok którego nie można przejść obojętnie. Przed podjęciem decyzji o dalszym postępowaniu z gruzem warto go dokładnie posortować. Wiele materiałów, takich jak metal, drewno czy niektóre tworzywa sztuczne, można oddać do recyklingu. Gruz również można wykorzystać ponownie pod warunkiem zastosowania się do zasad selektywnej zbiórki odpadów.

W tym celu możesz wynająć specjalne kontenery na odpady budowlane, które pozwolą Ci zabezpieczyć fragmenty konstrukcji, pokruszone cegły i tynki, a następnie przekazać je do utylizacji w bezpieczny sposób. Jedną z firm specjalizujących się w odbiorze gruzu budowlanego jest EKO-LOGIS. Firma zajmuje się wynajmem kontenerów, a wśród innych usług znajdziesz również takie jak: skup złomu we Wrocławiu.

Kontenery na gruz to sposób na legalne pozbycie się gruzu po remoncie. 

Alternatywne sposoby zagospodarowania odpadów budowlanych

Jeśli posiadasz odpowiednie miejsce, możesz użyć niektórych rodzajów gruzu, na przykład kamieni czy cegieł do prac w ogrodzie, budowy ścieżek czy fundamentów pod konstrukcje, takie jak altana lub taras. Niektóre elementy, takie jak cegły czy deski, mogą posłużyć ponownie w innych projektach. Alternatywnym sposobem zagospodarowania odpadów budowlanych jest także dostarczenie ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-a. Opcja ta jest zazwyczaj darmowa dla mieszkańców gminy, ale wiąże się z koniecznością organizacji własnego transportu, co w ostatecznym podsumowaniu – może okazać się bardziej kosztowne.

Ważne jest, aby zawsze postępować z gruzem budowlanym w sposób odpowiedzialny – według obowiązujących przepisów. Unikaj pozbywania się gruzu w sposób nielegalny, ponieważ może to prowadzić do konsekwencji prawnych m.in. otrzymania wysokiego mandatu.