Czy wiesz dokąd idą te wszystkie śmieci, które wyrzucasz z łatwością do kosza?

Najbardziej oczywistą odpowiedzią wydaje się być „wysypisko śmieci” lub „śmietnik”. I na pewno tak jest. Jednak niewiele wiemy o historii wysypisk śmieci w naszej okolicy, które przyjęły jako powszechną praktykę pozbywania się odpadów w miejscach, które nie są do tego odpowiednie niosąc tym ryzyko skażenia wody i okolicznych terenów czy nieruchomości.

Śmieci te są zazwyczaj pozostawiane na składowiskach na otwartym powietrzu, zdarza się że nie ma kontroli administracyjnej ani środowiskowej. Miejsca te cierpią z powodu regularnych pożarów, ponieważ są one podpalane w celu zmniejszenia ilości odpadów i umożliwienia dalszego składowania większej ilości odpadów. Zależnie od miejsca odpady mogą być również składowane w punktach kontrolowanych administracyjnie. To właśnie tutaj ciężkie maszyny wożą i zagęszczają odpady odprowadzane przez ciężarówki komunalne.

Składowiska odpadów na ogół mają minimalną kontrolę nad procesami zanieczyszczenia gleby. Jednak w większości przypadków wychwytywanie i składowanie zanieczyszczeń, takich jak metan, które ulatniają się swobodnie do atmosfery, nie odbywa się w sposób prawidłowy.

Problem jednak nie polega tylko na zanieczyszczeniu i niewielkiej kontroli nad wysypiskami. Jednym z głównych zagrożeń, szczególnie w największych miastach są tysiące ludzi, którzy mieszkają w pobliżu tych składowisk.

Dzieci, młodzież, kobiety w ciąży, mężczyźni, wszyscy, bez wyjątku są dotknięci bezpośrednim wpływem zanieczyszczeń. Codziennie są narażeni na wdychanie toksycznych gazów i nieprzyjemnych zapachów unoszących się ze śmieci. Choroby skóry, oczu i układu pokarmowego oraz inne infekcje są powszechne, szczególnie wśród dzieci.

Coraz więcej rodzin, z powodu braku pracy i braku innych możliwości obiera znajdywanie cennych materiałów w śmieciach za źródło utrzymania. Ich zdrowie i samopoczucie jest więc bardzo zagrożone, ponieważ są stale narażeni na emisje gazów i pyłów oraz na wody zatrute niebezpiecznymi pozostałościami z niezliczoną ilością innych czynników zanieczyszczających jak bakterie i zarazki.