Społeczeństwo, biznes i rządy od lat współpracują w zakresie recyklingu w celu podniesienia świadomości społecznej oraz wdrożenia środków i polityk, które dają nowe życie dużej części odpadów wytwarzanych każdego roku. Recykling stwarza podwójnie korzystną sytuację: z jednej strony pozwala na ponowne wykorzystanie znacznej ilości odpadów, które w przeciwnym razie trafiłyby na wysypiska. Z drugiej zaś umożliwia wytwarzanie surowców i zapobiega ciągłemu marnotrawstwu materiałów i zasobów naturalnych.

Szwecja

Kraje Europy Północnej są pionierami w zrównoważonym przetwarzaniu odpadów komunalnych i przemysłowych. Szwecja jest ekspertem w dziedzinie segregacji odpadów i ich ponownego wykorzystania dzięki dużemu zaangażowaniu swoich obywateli, którzy uczestniczą w tym procesie.

W Szwecji bardzo powszechny jest system Waste to Energy, który wykorzystuje spalanie odpadów nie nadających się do recyklingu do produkcji energii, która może zasilić 250 000 gospodarstw domowych w kraju, przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu ilości odpadów i emisji. Poziom recyklingu jest tak zadowalający, że aby utrzymać pełną wydajność zakładów przez cały rok, muszą one importować odpady z innych krajów.

Japonia

Kluczem do sukcesu japońskiego systemu recyklingu jest dokładność. Mieszkańcy są odpowiedzialni za sortowanie własnych odpadów i ich wstępną obróbkę oraz wstępną segregację, a następnie przestrzegają ścisłej i zaplanowanej metody codziennego odbierania odpadów

Na przykład plastikowe pojemniki muszą być umyte, cegły złożone tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca, a duże odpady prawidłowo oznakowane z danymi użytkownika, który jest odpowiedzialny za ich prawidłowe przetwarzanie. Japończycy są tak zakorzenieni w nawyku recyklingu, że na ulicach miast nie ma koszy na śmieci, ponieważ każdy przetwarza swoje odpady w domu. Jednym z przykładów korzyści płynących ze starannego sortowania jest górska wioska Kamikatsu, która ze względu na swoją izolację dzieli odpady aż na 34 kategorie, aby jak najlepiej wykorzystać każdy materiał i zoptymalizować zarządzanie odpadami nienadającymi się do recyklingu.

Przeczytaj o rozwiązaniu ekologicznym w Olsztynie, w którym powstały śmieciomaty, gdzie każdy może zdeponować plastikowe butelki.

Szwajcaria

Jednym z krajów, który najlepiej zrozumiał znaczenie gospodarki cyrkulacyjnej jest Szwajcaria. Ten alpejski kraj jest przykładem podnoszenia świadomości społecznej poprzez edukację. W tym przypadku wysiłki koncentrowały się na zachęcaniu do ograniczenia ilości odpadów niepodlegających recyklingowi poprzez takie środki jak specjalne worki na śmieci. Aby pozbyć się odpadów nie nadających się do recyklingu, należy zakupić „oficjalne” worki na odpady po wyższej cenie, podczas gdy recykling jest bezpłatny.

Dzięki temu w ciągu 20 lat wytwarzanie odpadów nienadających się do recyklingu zmniejszyło się o 90 kilogramów na osobę rocznie. Dzięki takim działaniom udało im się poddać recyklingowi 93% szklanych butelek i 91% aluminiowych puszek.