Sprzęt elektryczny i elektroniczny jest coraz częściej obecny w naszym życiu: duże i małe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, elektronika użytkowa, oświetlenie, narzędzia elektryczne lub elektroniczne, zabawki oraz sprzęt sportowy lub rekreacyjny, sprzęt medyczny, przyrządy do monitorowania lub kontroli oraz automaty sprzedające. Na całym świecie każdego roku powstaje 40 milionów ton odpadów elektronicznych.

Kiedy urządzenia te są wyrzucane, stają się odpadami powodującymi duże zanieczyszczenie środowiska. Zdecydowana większość z nich zawiera substancje takie jak brom, kadm, fosfor lub rtęć, które mogą być bardzo szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Zbadano, że fosfor z telewizora może zanieczyścić do 80.000 litrów wody lub że źle przetworzona lodówka emituje do atmosfery gazy cieplarniane (GHG) równoważne emisji samochodu na dystansie 15.000 kilometrów.

Prawidłowe odzyskiwanie tych substancji pozwala również zaoszczędzić pieniądze i zasoby w procesie ekstrakcji, który jest jednym z najbardziej agresywnych dla środowiska etapów. Odzyskiwanie materiałów wymaga mniej energii (10% mniej w przypadku miedzi) i generuje mniej odpadów (potencjalnie 98% mniej) niż ich wydobywanie z natury, nie zapominając, że wiele materiałów (miedź, złoto, srebro czy aluminium) jest cennych samych w sobie.

Przepisy dotyczące ochrony środowiska stają się coraz bardziej wymagające, a brak recyklingu tych odpadów jest oszustwem. Niedawno Parlament Europejski zatwierdził bardziej rygorystyczne normy dotyczące zbierania i recyklingu WEEE. Krótkoterminowy wpływ tego nowego rozporządzenia będzie niewielki, ale w średnim i długim okresie będą bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące minimalnych ilości surowców, które powinniśmy poddawać recyklingowi. Jaki będzie tego efekt? Powstawać będzie elektronika, taka jak laptop pochodzący w pełni z recyclingu.

Świadomi ekologicznie obywatele powinni również przestrzegać zasady w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

  • Zmniejsz ich użycie tak bardzo, jak to możliwe, posiadając tylko te niezbędne urządzenia.
  • Używaj urządzenia ponownie, aby zapewnić im dłuższą żywotność. Jeśli nadal działają, można je oddać przyjacielowi lub krewnemu, przekazać na cele charytatywne lub wysłać do różnych inicjatyw internetowych, które pozwalają na recykling starych urządzeń, takich jak telefony komórkowe.